Width

Width

CSS3
Width blok və ya onu əvəz edən elementlərin (məsələn <img> elementi) enini təyin edir. Bu ölçüyə blok kənarlarındakı border'lərin qalınlığı, boşluqlar (padding) daxil deyil.