Dəqiq və səliqəli dizayn

Dəqiq və səliqəli dizayn

Son zamanlarda tez-tez eşidilən Responsive design ifadəsi web 3.0 yolunda daha sürətli addımlar atmağa səbəb olan bir kəşfdir. Ölkəmizdə bu anlayış yeni-yeni yaransa da, artıq bir çox ölkələrdə bu üsuldan istifadə edilir.

Saytlar CSS3 media, jguery ilə optimizasiya olunub, müxtəlif cihazların müxtəlif ekran ölçüləri üçün uyğunlaşdırılır. Hazırkı dövrdə ən çox 1366x768 ekran ölçüləri daha çox yayılmışdır. Amma Responsive ilə daha kiçik və ya daha böyük ekran ölçülərində də dəqiq piksellər, strukturlar əldə edilir.