Overflow

Overflow

CSS3
Dilimizdə daşmaq mənasını verən overflow, sərhədlərini təyin etdiyimiz qutu elementinin məzmununun sərhədləri aşması vəziyyətində necə davranacağını bildirən xüsusiyyətdir
Width

Width

CSS3
Width blok və ya onu əvəz edən elementlərin (məsələn <img> elementi) enini təyin edir. Bu ölçüyə blok kənarlarındakı border'lərin qalınlığı, boşluqlar (padding) daxil deyil.
CSS seçiciləri

CSS seçiciləri

CSS3
CSS-in güclü olmasının ən böyük səbəbi HTML elementləri arasındakı əlaqədən faydalanmasıdır. HTML sənədləri gizli bir iyerarxiya ilə yaradılır. Bu iyerarxiya içində bütün HTML elementləri özlərinə uyğun bir yer tapır. Bu əlaqəni biz soy ağacına bənzədə bilərik.
CSS quruluşu (ətraflı)

CSS quruluşu (ətraflı)

CSS3
CSS-in quruluşu iki əsas hissədən ibarətdir. Seçicilər (Selector) və Bildiriş bloku (Declaration Block). Bildiriş bloku da iki yerə ayrılır: Xüsusiyyət (Property) və Dəyər (Value).
Bütün HTML elementləri potensial Seçicilərdir. Seçicilər adını da burdan alır, HTML-in seçilən elementi mənasındadır.
CSS quruluşu

CSS quruluşu

CSS3
Bu dərsimizdə CSS-in quruluşunu, terminlərini və anlayışlarını öyrənəcəyik. CSS-də seçici (selector) dəyişdirmək istədiyimiz HTML etiketini ifadə edir. Bu formada CSS ilə dəyişiklik etmək istədiyimiz HTML etiketini seçmiş oluruq. { və } işarələrinin arasında qalan sahəyə scope [skop] və ya bildiriş sahəsi deyilir.
CSS3 nədir

CSS3 nədir

CSS3
CSS3, CSS-in daha əvvəlki distributivləri üzərində inkişaf etdirilmiş üçüncü və son distributividir. Bu distributiv ilə birlikdə @media-queries, box-shadow, text-shadow, translate, transform, transition kimi bir çox gözəl xüsusiyyətlər əlavə olunmuş, artıq veb saytlar vizual baxımdan daha güclü bir mövqeyə çatmışdır.