CSS seçiciləri

CSS seçiciləri

CSS3
CSS-in güclü olmasının ən böyük səbəbi HTML elementləri arasındakı əlaqədən faydalanmasıdır. HTML sənədləri gizli bir iyerarxiya ilə yaradılır. Bu iyerarxiya içində bütün HTML elementləri özlərinə uyğun bir yer tapır. Bu əlaqəni biz soy ağacına bənzədə bilərik.
jQuery kod strukturu

jQuery kod strukturu

jQuery
jQuery ilə HTML elementləri barədə sorğular göndərə bilər və onlar üzərində hər hansı bir əməliyyat edə bilərsiniz. Bu halda iki şey var: seçmək və əməliyyatı bildirmək. Beləliklə, kod quruluşu bu iki ardıcıllıqla qurulur:
CSS quruluşu (ətraflı)

CSS quruluşu (ətraflı)

CSS3
CSS-in quruluşu iki əsas hissədən ibarətdir. Seçicilər (Selector) və Bildiriş bloku (Declaration Block). Bildiriş bloku da iki yerə ayrılır: Xüsusiyyət (Property) və Dəyər (Value).
Bütün HTML elementləri potensial Seçicilərdir. Seçicilər adını da burdan alır, HTML-in seçilən elementi mənasındadır.
CSS quruluşu

CSS quruluşu

CSS3
Bu dərsimizdə CSS-in quruluşunu, terminlərini və anlayışlarını öyrənəcəyik. CSS-də seçici (selector) dəyişdirmək istədiyimiz HTML etiketini ifadə edir. Bu formada CSS ilə dəyişiklik etmək istədiyimiz HTML etiketini seçmiş oluruq. { və } işarələrinin arasında qalan sahəyə scope [skop] və ya bildiriş sahəsi deyilir.
HTML5 ilkin anlayışlar

HTML5 ilkin anlayışlar

HTML5
www - World Wide Web (Dünya Hörümçək Toru) kəlimələrinin qısaldılmış formasıdır. Alternativ adı W3-dür. Saytları internetə qoşmaq üçün yaradılmış bir sistemdir.
W3C - World Wide Web Consortium sözlərinin qısaltmasıdır. Veb standartlarını təyin edən və inkişaf etdirən beynəlxalq birlikdir.
Jquery nədir

Jquery nədir

jQuery
jQuery bir javascript kitabxanasıdır. 2006-cı ilə qədər həddindən artıq çox javascript kitabxanası istifadə edilirdi. John Resig isə jQuery-i inkişaf etdirərək bu javascript kitabxanalarını daha sadə və aydın formaya gətirdi. Ardından veb inkişaf etdiricilərinin istifadəsinə təqdim etdi. Bir neçə il içərisində də jQuery bütün dünyada məşhur oldu.
CSS3 nədir

CSS3 nədir

CSS3
CSS3, CSS-in daha əvvəlki distributivləri üzərində inkişaf etdirilmiş üçüncü və son distributividir. Bu distributiv ilə birlikdə @media-queries, box-shadow, text-shadow, translate, transform, transition kimi bir çox gözəl xüsusiyyətlər əlavə olunmuş, artıq veb saytlar vizual baxımdan daha güclü bir mövqeyə çatmışdır.
HTML5 nədir

HTML5 nədir

HTML5
HTML5 ilə gələn elastik quruluş kod səhvlərini ən aza endirdi, hətta bir çoxunu görməməzlikdən gəlirdi. CSS ilə olan uyğunlaşma problemi düzəldildi və özü ilə gətirdiyi yeni etiketlər ilə həm məzmun və görünüşə, həm də axtarış mühərrikləri üçün xeyli asanlıqlar yaratdı.