Overflow

Overflow

CSS3
Dilimizdə daşmaq mənasını verən overflow, sərhədlərini təyin etdiyimiz qutu elementinin məzmununun sərhədləri aşması vəziyyətində necə davranacağını bildirən xüsusiyyətdir