jQuery Sürüşdürmə funksiyaları

slideDown() funksiyası
Görünməyən gizlənmiş bir obyekti görünən edir. Bunu edərkən aşağıya doğru açılmasını təmin edir. Mötərizə içində nə qədər müddətdə açılacağı yazıla bilər.

NÜMUNƏ
<style type="text/css">
#d1, #d2 {background-color:#ccc; width:500px;}
#d2 {margin-top:5px;}
</style>
<div id="d1" class="kutu">Buraya kliklə</div>
<div id="d2" class="kutu2" style="display: none;">Açılan qutu</div>
<script>
$("#d1").click(function(){
   $("#d2").slideDown(1000);
});
</script>
Nəticəni görmək üçün klikləyin
 
slideUp() funksiyası
Obyekti yuxarı doğru daşıyaraq yavaşca itməsini təmin edir.

NÜMUNƏ
<style type="text/css">
#d1, #d2 {background-color:#ccc; width:500px;}
#d2 {margin-top:5px;}
</style>
<div id="d1">Buraya kliklə</div>
<div id="d2">Bağlanmalı qutu</div>
<script>
$("#d1").click(function(){
   $("#d2").slideUp(1000);
});
</script>
Nəticəni görmək üçün klikləyin
 
slideToggle() funksiyası
Həm slideDown, həm də slideUp funksiyasının birləşməsidir. Yəni klikləmə zamanı açıqdırsa bağlanır, bağlıdırsa açılır.

NÜMUNƏ
<style type="text/css">
#d1, #d2 {background-color:#ccc; width:500px;}
#d2 {margin-top:5px;}
</style>
<div id="d1">Yazını göstər / gizlət</div>
<div id="d2">Salamlar!!!</div>
<script>
$("#d1").click(function(){
   $("#d2").slideToggle(1000);
});
</script>
Nəticəni görmək üçün klikləyin
jQuery