jQuery Gizlət və göstər

hide() və .show() funksiyası
Bir obyekti gizlətmək üçün .hide(), göstərmək üçün .show() funksiyalarından istifadə edilir. Bu funksiyalardakı mötərizə içərisindəki rəqəm bu əməliyyatın nə qədər müddət davam edəcəyini bildirir.

.hide() - Obyekti gizləyir.
.hide(1000) - Mötərizə içinə yazılan müddət (ms) gizlənmə zamanını göstərir.

.show() - Gizli obyekti göstərir.
.show(1000) - Burda da eyni qayda ilə müddət yazılır.
 
NÜMUNƏ. Bir düyməyə basılanda yazımızı gizləsin:
<p id="p1">Gizlənməli yazı</p>
<button id="btn1">Məni gizlət!</button>
<script>
$("#btn1").click(function(){
   $("#p1").hide(1000);
});
</script>
Nəticəni görmək üçün klikləyin
 
toggle() funksiyası
Gizləmə - göstərmə prosesini .toggle(vaxt) ilə də etmək mümkündür.

Aşağıdakı nümunədə obyekt görünəndə gizləyir, gizlidirsə görünən hala gətirir.

NÜMUNƏ
<p id="p2">Gizlənməli yazı</p>
<button id="btn2">Məni gizlət / göstər</button>
<script>
$("#btn2").click(function(){
   $("#p2").toggle(1000);
});
</script>
Nümunəni görmək üçün klikləyin
 
fadeIn() funksiyası
"display: none;" kimi ifadə edilib gizlənmiş obyekti görünən edir.

.fadeIn() - Gizlənmiş obyekti görünən edir.
.fadeIn(vaxt) - Obyekt ifadə edilən müddətdə (ms) görünən olur.

NÜMUNƏ
<p id="p3" style="display: none;">Gizli yazı</p>
<button id="btn3">Yazını göstər</button>
<script>
$("#btn3").click(function(){
   $("#p3").fadeIn(3000);
});
</script>
Nümunəni görmək üçün klikləyin
 
fadeOut() funksiyası
Görünən obyekti yavaş-yavaş sönükləşdirib gizləyir.

.fadeOut()
.fadeOut(vaxt) - Obyekt ifadə edilən müddətdə gizlənir.

NÜMUNƏ
<p id="p4">Gizlənməli yazı</p>
<button id="btn4">Yazını sil</button>
<script>
$("#btn4").click(function(){
   $("#p4").fadeOut(3000);
});
</script>
Nümunəni görmək üçün klikləyin
 
fadeToggle() funksiyası
Görünməyən obyekti görünən, görünəni isə görünməz edir. Mötərizə içində müddət ifadə edilə bilər.

NÜMUNƏ
<p id="p5">Yaşamaq gözəldir.</p>
<button id="btn5">Yazını göstər / gizlət</button>
<script>
$("#btn5").click(function(){
   $("#p5").fadeToggle(1000);
});
</script>
Nümunəni görmək üçün klikləyin
 
fadeTo() funksiyası
Bir obyektin transparantlığını (şəffaflığını) dəyişdirir. Bu kodun .fadeTo(vaxt,şəffaflıq) şəklində istifadəsi vardır. Transparantlıq dəyəri 0 ilə 1 arasında dəyər olub, 1 = 100% deməkdir.

NÜMUNƏ
<p id="p6">Yaşamaq gözəldir.</p>
<button id="btn6">Yazının şəffaflığını dəyiş</button>
<script>
$("#btn6").click(function(){
   $("#p6").fadeTo(1000, .5);
});
</script>
Nümunəni görmək üçün klikləyin
jQuery