Jquery nədir

Jquery nədir

Jquery-ni öyrənməzdən əvvəl javascripti nəzərdən keçirək

javascript veb səhifələri interaktiv hala gətirə bilmək üçün inkişaf etdirilmiş dildir. Qısaltması JS-dır. Server əsaslı deyil; istifadəçi əsaslıdır. Buna görə hosting xidməti verən serverləri yormurlar.

1995-ci ildə Java adlı yeni bir proqramlaşdırma dili artıq yayılmağa başlayırdı. NetScape firması isə bu dilin daha məşhur olması üçün adını javascript qoyaraq istifadəyə verdilər. Java ilə javascript arasında ad bənzərliyindən başqa xüsusi bir şey yoxdur.

javascript daha çox internet səhifələrində anket, sorğu, xəbərdarlıq pəncərəsi kimi interaktiv tətbiqlərdə istifadə edilir. Məsələn; istifadəçi hər hansı bir formada təsdiqlə düyməsinə basdı; lakin şifrəsini yazmağı unutdu. İstifadəçi "Şifrənizi yazmağı unutdunuz!" elanı olan açılan pəncərə xəbərdarlığı ala bilər. Bunu təmin edən javascriptdir.

jQuery Nədir?

jQuery bir javascript kitabxanasıdır. 2006-cı ilə qədər həddindən artıq çox javascript kitabxanası istifadə edilirdi. John Resig isə jQuery-i inkişaf etdirərək bu javascript kitabxanalarını daha sadə və aydın formaya gətirdi. Ardından veb inkişaf etdiricilərinin istifadəsinə təqdim etdi. Bir neçə il içərisində də jQuery bütün dünyada məşhur oldu.

jQuery-nin şüarı "az kod çox iş"dir. Bu şəkildə bir neçə kod ilə animasiyalar, slider efektleri və gizləmə - göstərmə efektleri edilə bilər. HTML5 və CSS3 dəstəyi olduqca çoxdur. Bu gün bir çox veb saytlar jQuery istifadə etməkdədir. jQuery