jQuery callback və toplu əməliyyatlar

Bir jQuery əməliyyatı tamamlanan zaman ediləcəkləri ifadə etmək üçün geri-çevrilmə funksiyaları istifadə edə bilərik. Hər funksiyanın son parametri bir funksiyadır.

Məsələn .hide() əməliyyatı üçün dəyişənlərimiz .hide(sürət, funksiya) olub, buradakı funksiyanı function(){ kodlar } şəklində ifadə edə bilərik.

Aşağıdakı kodda hide() tamamlandığında funksiya işə düşəcək və xəbərdarlıq verəcək
<style type="text/css">
#d1a {background-color:#ccc; width:500px;}
</style>
<div id="d1a" class="kutu">Gizlənməli qutu!</div>
<button id="d1b">Qutunu bağlamaq üçün klikləyin.</button>
<script>
$("#d1b").click(function(){
   $("#d1a").hide("slow",function(){
     alert("Qutu hal-hazırda gizləndi.");
   });
 });
</script>
Nəticəni görmək üçün klikləyin
 
Əgər callback istifadə etmədən bunu etsəydik animasiya tamamlanmamış xəbərdarlıq gələrdi.
<style type="text/css">
#d2a {background-color:#ccc; width:500px;}
</style>
<div id="d2a">Gizlənməli qutu!</div>
<button id="d2b">Qutunu bağlamaq üçün klikləyin.</button>
<script>
$("#d2b").click(function(){
   $("#d2a").hide(1000);
   alert("Qutu bağlanır...");
 });
</script>
Nəticəni görmək üçün klikləyin
 
jQuery-də bir funksiya ardınca yenisi istifadə edilə bilər.
$("#p2").css("color","red").slideDown(1000).slideUp(1000);
Yuxarıdakı əmrdə əvvəl CSS kodu, sonra görünmə, sonra isə itmə tətbiq olunacaq.

Əgər yuxarıdakı kod qarışıq gəlirsə aşağıdakından istifadə edə bilərik:
$("#p1").click(function(){
   $("#p2").css("color","red")
   .slideDown(1000)
   .slideUp(1000);
});

Ümumiləşdirsək:
<style type="text/css">
#p1, #p2 {background-color:#ccc; width:500px;}
</style>
<div id="p1">Yazını göstər / gizlə</div>
<div id="p2" style="display:none">XPERT-ə xoş gəldiniz</div>
<script>
$("#p1").click(function(){
   $("#p2").css("color","red")
   .slideDown(1000)
   .slideUp(1000);
});
</script>
Nəticəni görmək üçün klikləyin
jQuery