jQuery kod strukturu

jQuery kod strukturu

jQuery
jQuery ilə HTML elementləri barədə sorğular göndərə bilər və onlar üzərində hər hansı bir əməliyyat edə bilərsiniz. Bu halda iki şey var: seçmək və əməliyyatı bildirmək. Beləliklə, kod quruluşu bu iki ardıcıllıqla qurulur:
Jquery nədir

Jquery nədir

jQuery
jQuery bir javascript kitabxanasıdır. 2006-cı ilə qədər həddindən artıq çox javascript kitabxanası istifadə edilirdi. John Resig isə jQuery-i inkişaf etdirərək bu javascript kitabxanalarını daha sadə və aydın formaya gətirdi. Ardından veb inkişaf etdiricilərinin istifadəsinə təqdim etdi. Bir neçə il içərisində də jQuery bütün dünyada məşhur oldu.