CSS padding xüsusiyyətləri

Padding mətn sahəsi ilə kənarlıq arasındakı sahədir.
 

CSS padding xüsusiyyətləri

 
padding-top
Quruluşu: padding-top: <dəyər>
Aldığı dəyərlər: <uzunluq dəyəri> | <faiz dəyəri> | inherit
Başlanğıc dəyəri: 0
Tətbiq oluna bilən elementlər: Bütün elementlər
İrsilik: Yoxdur
padding-top xüsusiyyəti mətn sahəsi ilə üst kənarlıq arasındakı məsafəni təyin edir.
h2 {
padding-left: 0.25in;
}
 
padding-right
Quruluşu: padding-right: <dəyər>
Aldığı dəyərlər: <uzunluq dəyəri> | <faiz dəyəri> | inherit
Başlanğıc dəyəri: 0
Tətbiq oluna bilən elementlər: Bütün elementlər
İrsilik: Yoxdur
padding-right xüsusiyyəti mətn sahəsi ilə sağ kənarlıq arasındakı məsafəni təyin edir.
h3 {
padding-right: 16px;
}
 
padding-bottom
Quruluşu: padding-bottom: <dəyər>
Aldığı dəyərlər: <uzunluq dəyəri> | <faiz dəyəri> | inherit
Başlanğıc dəyəri: 0
Tətbiq oluna bilən elementlər: Bütün elementlər
İrsilik: Yoxdur
padding-bottom xüsusiyyəti mətn sahəsi ilə alt kənarlıq arasındakı məsafəni təyin edir.
div { 
padding-bottom: 10px; 
} 
 
padding-left
Quruluşu: padding-left: <dəyər>
Aldığı dəyərlər: <uzunluq dəyəri> | <faiz dəyəri> | inherit
Başlanğıc dəyəri: 0
Tətbiq oluna bilən elementlər: Bütün elementlər
İrsilik: Yoxdur
padding-left xüsusiyyəti mətn sahəsi ilə sol kənarlıq arasındakı məsafəni təyin edir.
h1 {
padding-left: 30px;
}
 
padding
Quruluşu: padding: <dəyər>
Aldığı dəyərlər: <uzunluq dəyəri> | <faiz dəyəri>{1,4} | inherit
Başlanğıc dəyəri: 0
Tətbiq oluna bilən elementlər: Block-level ve replaced elementlər
İrsilik: Yoxdur
padding xüsusiyyəti padding-top, padding-right, padding-bottom və padding-left dəyərlərini qısa yoldan təyin etmək üçün istifadə edilir.
h1 { 
padding: 10px; 
background-color: silver; 
} 
 
margin'də olduğu kimi burada da müxtəlif istifadə formaları (ikili və üçlü istifadə) mövcuddur. Bu barədə ətraflı bu linkdən oxuya bilərsiniz.
CSS3